2020-06-03 14:18:06

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rynek 26; 26-025 Łagów.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za rok 2019.
6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019,
b. określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w latach 2020 – 2021.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu obrad.

Treści projektów uchwał dostępne są na stronie Internetowej www.lgd-srws.pl w zakładce: Stowarzyszenie/Walne Zebranie/ Projekty uchwał.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW