2020-02-10 13:20:36

Zapraszamy na spotkanie refleksyjne

 

Szanowni Państwo, W związku z przeprowadzaną corocznie ewaluacją wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zapraszamy Państwa na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się w biurze Stowarzyszenia, ul. Rynek 26 w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 12:00.

Zachęcamy członków Stowarzyszenia, jak również mieszkańców z obszaru naszej lgd, a także osoby, które skorzystały ze wsparcia w postaci dotacji lub realizują obecnie takie projekty, do wzięcia udziału w dyskusji na temat postępów w realizacji celów LSR i sposobów jej wdrażania.
Uczestniczy spotkania będą mieli sposobność odnieść się do takich zagadnień jak:
1. Realizacja finansowa i rzeczowa LSR – czy przebiegała zgodnie z planem i czy można ją uznać za zadowalającą.
2. Jakość składanych projektów i jej wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie.
3. Kryteria wyboru operacji – ich adekwatność do zakresu interwencji.
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej.
5. System wskaźników – czy dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii.
6. Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów – ich ocena z perspektywy beneficjentów.
7. Skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych).
8. Proponowane zmiany w działaniach LGD, aby skuteczniej realizowała cele LSR.

Te i inne tematy mamy nadzieję przedyskutować w gronie osób, którym zależy na poprawie warunków życia na naszym obszarze.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu mailem (biuro@lgd-srws.pl) lub telefonicznie (41 30 74 938) do dnia 20 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW