2020-01-31 13:00:08

Uwaga! Rozpoczynamy Konsultacje LSR

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania. Nasza lgd może ubiegać się o dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju jeszcze w bieżącym okresie PROW 2014-2020. Znaczy to, że bonusowa kwota 880 tysięcy złotych może trafić do osób lub organizacji z naszego terenu jeszcze w tym roku.
Z przeprowadzonej przez nas analizy dotychczasowych naborów, jak również w oparciu o informacje od osób odwiedzających nasze biuro lub kontaktujących się telefonicznie w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania wynika, iż najczęściej zgłaszaną potrzebą jest wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Równie często pojawia się zapotrzebowanie na wsparcie budowy małej infrastruktury rekreacyjnej, jak np. place zabaw, czy potrzeba wyposażenia lub doposażenia świetlic wiejskich.

Odpowiadając na te potrzeby przygotowaliśmy aktualizację LSR na lata 2014-2020, gdzie uwzględniamy następujący podział środków: na Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy – 480 tysięcy złotych (co pozwoli udzielić 8 dotacji po 60 tys. zł na podejmowanie działalności gospodarczej) oraz 400 tys. zł na Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej (tutaj przewidujemy wsparcie zarówno dla obiektów kultury jak i rekreacji).

Przedstawiamy projekt zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej do konsultacji.
Wprowadzone zmiany zostały w wersji roboczej zaznaczone w kolorze czerwonym. Pełny tekst projektu znajdziecie państwo pod niniejszym linkiem.

Zapraszamy do zgłaszania komentarzy i uwag w terminie do 21 lutego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biura Stowarzyszenia: biuro@lgd-srws.pl

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW