2020-04-01 13:29:09

Stowarzyszenie organizatorem V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego

Stowarzyszenie zostało wybrane przez European Rural Parliament Steering Group na organizatora V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego. Jesienią 2021 będziemy gościć w Kielcach 500 przedstawicieli instytucji europejskich, rządów krajów UE oraz organizacji, uczelni wyższych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W trakcie ERP2021 będziemy dyskutować o wyzwaniach związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Będzie to również czas i możliwość podzielenia się doświadczeniami związanym z realizacją projektów, inwestycji w Województwie Świętokrzyskim, które związane były z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu. Europejski Parlament Wiejski organizowany jest raz na dwa lata. Krajem goszczącym ERP2019 była Hiszpania, więcej o tym wydarzeniu można przeczytać na www.erp2019.eu.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW