2020-07-22 09:37:55

Spotkanie szkoleniowo informacyjne w ramach naboru 2/2020

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 2/2020 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej z zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, w miejscowościach, w których nie istnieją obiekty pełniące podobne funkcje, zaprasza osoby zainteresowane na spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Uczestnicy zapoznają się z zasadami pozyskania środków oraz wymaganiami dotyczącymi przygotowania dokumentów.

Spotkanie odbędzie w dniu 29 lipca 2020 r. godz. 11:00 w Łagowie w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ul. Rynek 26.

Więcej informacji o naborze oraz dokumenty do pobrania znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym w zakładce Nabory (link).

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW