2020-07-09 11:52:28

Pożyczka Płynnościowa (Pożyczka dla MŚP)

Przedsiębiorco:

Jeśli prowadzisz działalność na terenie woj. świętokrzyskiego!

Należysz do sektora MSP!

W związku z COVID-19 masz problem z utrzymaniem płynności finansowej!

Złóż wniosek o pożyczkę płynnościową!

Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 3 000 000,00 zł

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym m.in.:

 • Wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
 • Zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy 
 • Spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • Zatowarowanie, półprodukty itp., Wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r. 
 • do 100% przedsięwzięcia inwestycyjnego brutto

 Warunki pożyczki:

 • oprocentowanie pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 – zgodnie z programem pomocowym wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020r. 
 • oprocentowanie 0% stałe w całym okresie finansowania - w przypadku pomocy de minimis 
 • oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych – na poziomie stopy bazowej KE oraz marży, aktualnie od 0,98%
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki lub wcześniejszą spłatę 
 • możliwość finansowania bez wkładu własnego okres spłaty do 72 miesięcy 
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki) 

 Wnioski do pobrania na stronie – www.opiwpr.org.pl (zakładka Pożyczki dla biznesu)

Informacji o pożyczkach udzielają:
Anna Winiarska - tel. 15 833 34 09
Anna Zając-Nogaj - tel. 15 833 34 06
e-mail - covid@opiwpr.org.pl

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW