2020-12-01 09:23:28

Nagroda dla projektu Kreator Przedsiębiorczości

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”, w którym uczestniczylismy jako partner otrzymał nagrodę specjalną oraz nagrodę główną w konkursie organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, w kategorii rozwój lokalny na najlepszy projekt współpracy międzyterytorialnej.

Nagroda specjalna została przyznana dla projektu Kreator Przedsiębiorczości za najwyżej oceniony ze wszystkich ocenianych projektów oraz liczbę LGD w partnerstwie, czym wyróżnił się (skalą i zakresem) na tle pozostałych zgłoszeń konkursowych, niezależnie od kategorii tematycznych.
Celem Konkursu był wybór i wyróżnienie przykładów inicjatyw współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.
Gratulujemy wszystkim Partnerom „Kreatora Przedsiębiorczości", którzy uczestniczyli w projekcie i przyczynili się do wspólnego sukcesu.

Projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" realizowano w partnerstwie 21 Lokalnych Grup Działania. W ramach swojej części zadań Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej utworzyło Lokalne Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Łagowie tj. dwie sale wyposażone w meble oraz sprzęt dydaktycznych na potrzeby prowadzenia szkoleń i kursów dla przedsiębiorców. Mniejsze pomieszczenie umożliwia prowadzenia warsztatów, spotkań przedsiębiorców w mniejszym gronie oraz szkoleń w niewielkich grupkach do 12 osób. Na wyposażeniu pomieszczenia jest duży stół i 12 krzeseł, komoda oraz tablica interaktywna. Duża sala szkoleniowa umożliwia organizację szkoleń, konferencji i spotkań przedsiębiorców, w których liczba uczestników może wynieść nawet 44 osoby. Sala jest wyposażona w sprzęt multimedialny: duży telewizor 75 cali, projektor i 17 laptopów wraz z oprogramowaniem umożliwiających prowadzenie szkoleń komputerowych wynikających z potrzeb przedsiębiorców, zestaw szaf do przechowywania materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oraz okrycia uczestników. W razie większej liczby uczestników na wyposażeniu są również dodatkowe stojące wieszaki na ubrania.

W ramach projektu we wszystkich gminach należacych do LGD tj. Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów została przeprowadzona seria szkoleń pt: "Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw". Szkolenia miały na celu pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez przekazanie wiedzy w tym zakresie.

Projekt pn. „Kreator Przedsiębiorczości”  dofinansowany jest  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

 

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW