2020-09-22 08:38:00

Czy świętokrzyska wieś może być smart


Czy świętokrzyska wieś może być smart?

Na to pytanie w dniu 16 września br. przedstawiciele świętokrzyskich LGD w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej starali się odpowiedzieć w dyskusji prowadzonej przez dr Andrzej Hałasiewicz - socjolog wsi i ekonomista łączący teorię z praktyką.
W nowym okresie programowania lokalne grupy działania wdrażać będą inwestycje w ramach pilotażu SmartVillages. Spotkanie regionalne „Smart Villages. Czy świętokrzyska wieś może być smart?” zorganizowane zostało w ramach projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich pt. „Rozwój FAOW, czyli wzmacniamy głos pozarządowej wsi.”, który sfinansowany został przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW