2020-09-09 13:19:53

Czy świętokrzyska wieś może być smart

Smart Villages. Czy świętokrzyska wieś może być smart?

Spotkanie organizowane w ramach projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich "Rozwój FAOW, czyli wzmacniamy głos pozarządowej wsi".

Spotkanie ze względów epidemiologicznych organizowane jest w dniu 16 września 2020 r. o godz. 10.00 formie zdalnej przy wykorzystaniu aplikacji Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w wideokonferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia na p.sadlocha(at)lgd-srws.pl. Na adres e-mail, z którego zostanie przysłane zgłoszenie zostanie odesłany link z dostepem do wideokonferencji.

Prowadzący spotkanie będzie dr Andrzej Hałasiewicz - socjolog wsi i ekonomista łączący teorię z praktyką. Wieloletni pracownik Zakładu Socjologii Wsi w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert w zakresie Smart Villages, od 2017 roku członek grupy tematycznej ds. Smart Villages przy Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich. Członek Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW