2020-07-09 10:10:25

Bezzwrotne dotacje na start własnej firmy

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Kielcach z dniem 1 lipca 2020 r. rozpoczęła realizację projektu "HerOSI Biznesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób: 57 kobiet i 43 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadaja zatrudnienia - są bezrobotni, poszukują pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują WYŁACZNIE OBSZARY WIEJSKIE na terenie OSI (Obszar Strategicznej Interwencji) tj. obszary o najagorszym dostępie do usług publicznych określone na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach projektu Uczestnicy otrzymują wsparcie obejmujące:

1 SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
2. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł. na rozpoczecie własnej działaności gospodarczej,
3. WSPARCIE POMOSTOWE do 16.800,00 zł NETTO przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy (1.400,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Więcej informacji, na stronie internetowej projektu: http://ap.org.pl/projekty/herosi-biznesu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW