2019-06-28 12:30:45

Uchwała Walnego Zebrania nr 6/2019

w sprawie dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2019 i 2020

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW