2019-03-11 11:22:19

Znamy wyniki oceny wniosków na PREMIE

 

Z przyjemnością informujemy, że znane są już wyniki oceny wniosków o dofinansowanie operacji w ramach premii! Rada Programowa w dn. od 15 lutego do 6 marca 2019 r. dokonała oceny i wyboru operacji.
Wyniki oceny zostały opublikowane w zakładce:
http://lgd-srws.pl/wyniki_naborow2/wyniki_oceny_wnioskow_w_ramach_naboru_3_2018.html

Informujemy, iż w wyniku oceny dokonanej przez Radę Programową, która pozytywnie oceniła i wybrała do dofinansowania 10 wniosków o przyznanie pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym dziewięc mieszczących się limicie dostępnych środków przeznaczonych w ramach przedmiotowego naboru.

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 450 000,00 zł.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy wyniku!

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW