2019-02-18 11:23:40

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

 

W związku z coroczną ewaluacją sposobu i efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zapraszamy członków Stowarzyszenia, przedstawicieli organizacji działających na naszym terenie oraz mieszkańców z obszaru lokalnej grupy działania na spotkanie refleksyjne.

Spotkanie odbędzie się dn. 25.02.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie, ul. Rynek 26 w godz. 15:30 – 17:30.

  Tematy, które poruszymy w naszej dyskusji to między innymi:
• Postęp rzeczowy i finansowy we wdrażaniu LSR, czy odpowiada ona na potrzeby społeczności lokalnej i czy jest skutecznym narzędziem interwencji,
• Stopień realizacji wskaźników i co się z tym wiąże,
• Czy kryteria wyboru operacji spełniają swoją rolę oraz czy mamy wpływa na jakość składanych wniosków,
• Bieżąca działalność animacyjna, informacyjna o raz doradcza biura lgd,
• … oraz wszelkie inne, które Państwo będziecie chcieli omówić.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie chęci udziału do dnia 22.02.2019 do godz. 12:00 – telefonicznie (41 30 74 938) lub mailem: biuro@lgd-srws.pl.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW