2019-02-18 11:23:40

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

 

W związku z coroczną ewaluacją sposobu i efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zapraszamy członków Stowarzyszenia, przedstawicieli organizacji działających na naszym terenie oraz mieszkańców z obszaru lokalnej grupy działania na spotkanie refleksyjne.

Spotkanie odbędzie się dn. 25.02.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie, ul. Rynek 26 w godz. 15:30 – 17:30.

  Tematy, które poruszymy w naszej dyskusji to między innymi:
• Postęp rzeczowy i finansowy we wdrażaniu LSR, czy odpowiada ona na potrzeby społeczności lokalnej i czy jest skutecznym narzędziem interwencji,
• Stopień realizacji wskaźników i co się z tym wiąże,
• Czy kryteria wyboru operacji spełniają swoją rolę oraz czy mamy wpływa na jakość składanych wniosków,
• Bieżąca działalność animacyjna, informacyjna o raz doradcza biura lgd,
• … oraz wszelkie inne, które Państwo będziecie chcieli omówić.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie chęci udziału do dnia 22.02.2019 do godz. 12:00 – telefonicznie (41 30 74 938) lub mailem: biuro@lgd-srws.pl.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW