2019-10-29 08:57:20

Zapraszamy na szkolenia z Prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej prowadzi szkolenia o tematyce "Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw". Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości".

Grupą docelową są mieszkańcy obszarów wiejskich w szczególności gmin objętych działaniem LGD tj. Iwaniska, Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów i Brody, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet należących do Kół Gospodyń Wiejskich. Przeprowadzonych zostanie 7 cykli szkoleń dla mieszkańców wszystkich wyżej wymienionych gmin. 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w Lokalnym Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Łagowie oraz na terenie wszystkich gmin z terenu LGD w celu ułatwienia dojazdu uczestnikom.

Dla każdej grupy w ramach cyklu szkoleń pn. „Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw”, przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:

Aspekty prawne prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw,

Koszty uruchomienia małej przetwórni,

Dostawcy i rynki zbytu,

Finansowanie uruchomienia małej przetwórni.

Szkolenia będą się odbywać w systemie 4 spotkań po 8 godzin dziennie. Łącznie 32 godziny szkoleń na cykl. Spotkania dla kolejnych 5 zrekrutowanych grup będą odbywać się raz w tygodniu w następujących termiach:

  • 4, 18, 25, listopada i 2 grudnia 2019 r. od godziny 11:00 w Łagowie w Lokalnym Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości,
  • 5, 12, 19, 26 listopada 2019 r. od godziny 13:00 w Brodach w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej,
  • 6, 13, 20, 28 listopada 2019 r. od godziny 13:00 w Waśniowei w Gminnym Ośrodku Kultury,
  • 9, 16, 23, 30 listopda 2019 r. od godziny 9:00 w Rudkach w Gminnym Ośrodku Kultury,
  • 21, 28 listopada i 5, 12 grudnia 2019 r. od godziny 13:00 w Pawłowie w Świetlicy OSP.

Projekt pn. „Kreator Przedsiębiorczości”  dofinansowany jest  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Załączniki

Formularz Rekrutacyjny

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW