2019-09-11 08:09:01

Wyjazd studyjny województwo kujawsko-pomorskie w ramach operacji pn. Kreatywna wieś- dobre praktyki na obszarach wiejskich

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza kozienicka" w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania "PRYM", Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych "Pokolenia" zapraszamy do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pn. „Kreatywna wieś – dobre praktyki w Polsce”, w ramach operacji pn. „Kreatywna wieś- dobre praktyki na obszarach wiejskich”.

województwo kujawsko-pomorskie – 02.10.2019r. – 05.10.2019r.

Szczegóły oraz formularz rekrutacyjny zamieszczamy poniżej:

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW