2019-06-07 11:07:12

Wizyta Studyjna

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w terminie czerwiec - wrzesień br. uczestniczyć będzie w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Świętokrzyską Sieć LGD w ramach planu działania krajowej sieci obszarów wiejskich na lata 2014–2020.

Celem operacji jest organizacja dwóch wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego. Pierwszy zorganizowany zostanie do lgd z Czech, a drugi do Estonii na konferencję Linc2019. Program obu wyjazdów studyjnych umożliwi ich uczestnikom bezpośrednią rozmowę z osobami realizującymi w Czechach i Estonii projekty, które dotyczą wspierania włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Umożliwią bezpośrednią rozmowę ich uczestników z osobami, które otrzymały wsparcie na realizację projektów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, tworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

Uczestnikami wyjazdów studyjnej będą osoby, które aktywnie działają w lokalnych grupach działania i innych organizacjach wiejskich, które podejmują działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, tworzenia nowych miejsc pracy. W programie wyjazdów studyjnych uwzględniona została prezentacja inicjatyw podejmowanych przez lgd z Czech i Estonii dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. W programie wyjazdów studyjnych w Czechach przewidziano spotkanie z zespołem LGD Svatojiřský Les, w trakcie którego przedstawione zostaną ich doświadczenia w aktywizacji mieszkańców wsi w przedmiotowym zakresie. Udział w zaplanowanych wyjazdach studyjnych pozwoli zapoznać się ich uczestnikom z rozwiązaniami stosowanymi w Czechach i Estonii i przenieść dobre praktyki na grunt krajowy, tak aby przez dalsze wspólne działania skuteczniej wpływać na rozwój gospodarczy gmin, które obejmują swym działaniem poszczególne grupy i tym samym wspierać włączenie społeczne osób z grup defaworyzowanych i ograniczać ubóstwo na ich obszarze.

Ponadto oba wyjazdy umożliwią tworzenie sieci kontaktów z podmiotami z innych państw, które realizują projekty ww. zakresie. Szczególnie służyć temu będzie wyjazd na konferencję Linc 2019 w Estonii, w której uczestniczyć będą przedstawiciele lgd z krajów całej Unii Europejskiej.

Szczegółowy program wyjazdu do Czech (10 - 13.06.2019 r.):

Dzień I
06.00 Wyjazd z Kielc
15.00 Obiad
19.00 Zakwaterowanie w hotelu
20.00 Kolacja

Dzień II
08.00 Śniadanie
09.00 Spotkanie w biurze lgd, prezentacja działalności grupy oraz wdrażanej lokalnej strategii rozwoju
11.00 Prezentacja projektów cz. I dotyczących: - aktywizacji obszarów wiejskich w celu w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych, - wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
13.00 Obiad
14.00 Prezentacja projektów cz. II dotyczących: - aktywizacji obszarów wiejskich w celu w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych, - wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
17.00 Powrót do hotelu
19.00 Obiad

Dzień III
09.00 Śniadanie
10.00 Prezentacje projektów cz. III dotyczących: - aktywizacji obszarów wiejskich w celu w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych, - wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
13.00 Obiad
14.00 Prezentacja projektów cz. IV dotyczących: - aktywizacji obszarów wiejskich w celu w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych, - wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
17.00 Powrót do hotelu
19.00 Kolacja

Dzień IV
07.00 Śniadanie
08.00 Wyjazd
13.00 Obiad
20.00 Przyjazd do Kielc

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz zgłoszeniowy na www.ksow.pl.


Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW