2019-12-31 10:21:00

W Pawłowie przeprowadzono szkolenia z Prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przeprowadziło w Pawłowie cykl szkoleń o tematyce "Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw". Szkolenia odbyły się w terminach: 21, 28 listopada i 5, 12 grudnia 2019 roku. 

Grupą docelową byli mieszkańcy obszarów wiejskich w szczególności gmin objętych działaniem LGD ze szczególnym uwzględnieniem kobiet należących do Kół Gospodyń Wiejskich. W szkoleniu brało udział 13 zrekrutowanych osób. 

Realizacja zadania pozwoliła na promowanie lokalnej przedsiębiorczości oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem kobiet należących do Kół Gospodyń Wiejskich. Uczestników szkolenia zapoznano z informacjami w rakresie prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw oraz zaprezentowano przykłady małych przetwórni. Uczestnicy wzięli udział w cyklu 4 szkoleń z zakresu: Aspekty prawne prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw, Koszty uruchomienia małej przetwórni, Dostawcy i rynki zbytu, Finansowanie uruchomienia małej przetwórni. Uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę do uruchomienia małej przetwórni. Ponadto za pośrednictwem uczestników szkoleń informacje trafią, do lokalnej społeczności.

Szkolenia odbyły się w systemie 4 spotkań po 8 godzin dziennie. Łącznie 32 godziny szkoleń na cykl. Spotkania dla grupy odbywały się raz w tygodniu.

 

Projekt pn. „Kreator Przedsiębiorczości”  dofinansowany jest  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

 

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW