2019-04-03 13:41:27

Szkolenie Adaptacja do zamian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE

 

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza na cykl szkoleń w całej Polsce, przekazujący najnowszą wiedzę na temat: „Adaptacja do zamian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE”.

Szkolenia dedykowane są osobom zawodowo związanym z branżą rolną i środowiskową, w tym doradcom, edukatorom, indywidualnym rolnikom, przedstawicielom organów administracji samorządowej oraz lokalnych urzędów, instytucji i grup działania.

Tematy poruszane podczas szkoleń obejmą najnowszą wiedzę, dotyczącą zagadnień:
Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce.
Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji.
Energia ze źródeł odnawialnych.
Nowa droga Rozwoju.
Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona Płyn bytu.
Woda w środowisku i otoczeniu człowieka Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie.
Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice.

Szkolenia przewidziane są w formule 1-dniowej (40 szkoleń) i 2-dniowej (9 konferencji i szkoleń), w różnych lokalizacjach, w całej Polsce.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku naturalnym i ich społeczno – ekonomicznych skutków dla sektora rolnego oraz przybliżenie idei zrównoważonego systemu gospodarowania, szczególnie w warunkach wyzwań klimatycznych, występujących coraz częściej zjawisk ekstremalnych, takich jak susze czy powodzie i zwiększonej emisji CO2. Poruszone zostaną tematy dostosowywania struktury upraw (w tym nowe odmiany roślin uprawnych) i metody upraw (zabiegi agrotechniczne) oraz działań, jakie mogą być podejmowane na obszarach wiejskich, w tym przede wszystkim w gospodarstwie rolnym, w celu zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu.

Udział w szkoleniach i catering są bezpłatne dla uczestników. Jest też możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu (jeśli szkolenie jest 2-dniowe). Każdy uczestnik otrzyma także bezpłatnie komplet 5-ciu publikacji i materiały edukacyjne na płycie CD, które wydawane są w ramach projektu.

WYKAZ NAJBLIŻSZYCH TERMINÓW i MIEJSC SZKOLEŃ:
Szkolenia 2-dniowe:
4-5.04.2019 (czw-pt) 05-400 Otwock, Z-Hotel, ul. Wczasowa 25
9-10.04.2019 (wt-śr) 27-200 Starachowice, Hotel Senator, ul. Bankowa 7
16-17.04.2019 (wt-śr) 62-563 Licheń Stary, Atut Hotel, ul. Toruńska 27

Więcej informacji: https://klimatarolnictwo.pl/index.php/szkolenia/

 

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW