2019-07-24 08:11:35

Stypendia pomostowe

Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus informuje tegorocznych absolwentów szkół średnich o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe na I rok studiów. Z racji uczestnictwa w ogólnopolskim Programie Stypendiów Pomostowych (PSP) Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus planuje przyznać stypendia na I rok studiów dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich z terenu gminy Pawłów. Roczne stypendium wynosi 5.000 zł i jest przekazywane w 10 ratach na indywidualne konta stypendystów.ięcej informacji: https://pawlow.pl/zdobadz-stypendium-5-tys-zl-na-i-rok-studiow-ze-stowarzyszeniem-gmina-pawlow-plus-edycja-2019-2020/

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW