2019-02-28 09:23:27

Spotkanie refleksyjne

W dniach 15 -25 lutego 2019 r. w biurze lgd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbyły się spotkania w ramach warsztatu refleksyjnego. Spotkania rozpoczęły się powitaniem wszystkich uczestników warsztatu oraz zaproszonych gości.
Główna część warsztatu została poświęcona na omówienie bieżącego stopnia realizacji LSR, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział w tym za wszelkie cenne wskaźniki dot. działalności LGD.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW