2019-09-04 09:09:38

Rekrutacja na zajęcia z nauki języka angielskiego

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, jak w latach ubiegłych, prowadzi rekrutację na zajęcia z nauki języka angielskiego w nowym roku szkolnym 2019/2020. W roku obecnym zapraszamy na zajęcia dzieci z całego obszaru naszego działania tj. gmin: Łagów, Baćkowice, Iwaniska, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów i Brody.

ZAPISY TRWAJĄ DO 16 WRZEŚNIA 2019 R.

Od czterech lat w Łagowie Stowarzyszenie organizuje zajęcia z języka angielskiego zapewniając profesjonalną kadrę lektorską oraz zajęcia prowadzone na wysokim poziomie. Z roku na rok zwiększamy liczbę grup oraz uczących się dzieci ponieważ prowadzone zajęcia spotykają się z uznaniem dzieci i rodziców. Również w nowym roku szkolnym 2019/2020 wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym dzieci organizujemy zajęcia w Łagowie oraz pragniemy umożliwić profesjonalną naukę angielskiego dzieciom w pozostałych gminach należących do obszaru naszego działania tj. Baćkowice, Iwaniska, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów i Brody.

Nauka języka angielskiego odbywać się będzie od 1 października 2019 r. w miejscach dogodnych dla zrekrutowanych grup w poszczególnych gminach. Zajęcia w Łagowie będą prowadzone jak dotychczas w salach Stowarzyszenia (nad sklepem Delikatesy Kamiński - pierwsze piętro).

 

Zajęcia odbywać się będą od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 r.:

  • raz w tygodniu po 30 minut dla dzieci najmłodszych z przedszkola,
  • raz w tygodniu po 60 minut dla dzieci z klas od 0 do II szkoły podstawowej,
  • dwa razy w tygodniu po 60 minut dla dzieci z klas od III do VIII szkoły podstawowej.

Opłata miesięczna wynosi:

  • 40 zł/mies. (dot. dzieci z przedszkola),
  • 80 zł/mies. (dot. dzieci z klas od 0 do II),
  • 150 zł/mies. (dot. dzieci z klas od III do VIII).

W opłatach ujęte są koszty związane z nauką jak również książki i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki języka angielskiego dla poszczególnych grup wiekowych.

Zajęcia prowadzone są w sposób kreatywny i angażujący dzieci. Ogranizujemy: Pizza Day, Dzień Dziecka, Mikołajki, zajęcia w plenerze.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 41 30 74 938; 728 303 310
lub e-mail: biuro@lgd-srws.pl.

 

Uwaga: liczba miejsc ograniczona!

Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Poniżej zamieszczony został formularz zgłoszeniowy na kurs jezyka angielskiego dla dzieci, który należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia nie później niż do 16 września br.

Ponadto informujemy, iż instnieje również możliwość utworzenia grup nauki języka angielskiego dla dorosłych.

Warunkiem utworzenia grupy i prowadzenia zajęć językowych jest zebranie min. 12 osób w grupie.

Załączniki

Formularz rekrutacyjny

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW