2019-10-04 10:09:23

Rekrutacja na szkolenie z Prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej prowadzi rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw". Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości".

Grupą docelową są mieszkańcy obszarów wiejskich w szczególności gmin objętych działaniem LGD tj. Iwaniska, Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów i Brody, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet należących do Kół Gospodyń Wiejskich. Przeprowadzonych zostanie 7 cykli szkoleń dla mieszkańców wszystkich wyżej wymienionych gmin. Na każdy cykl zostanie zrekrutowana grupa minimum 10 osób. Szkolenia będą otwarte. O udziale w szkoleniu decydować będzie członkostwo w KGW i kolejność zgłoszeń.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w Lokalnym Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Łagowie, a w szczególnych przypadkach, w celu ułatwienia dojazdu, w miejscowościach, w których mają siedziby władze gmin tworzących lgd.

Dla każdej grupy w ramach cyklu szkoleń pn. „Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw”, przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:

Aspekty prawne prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw,

Koszty uruchomienia małej przetwórni,

Dostawcy i rynki zbytu,

Finansowanie uruchomienia małej przetwórni.

Szkolenia będą się odbywać  w systemie 4 spotkań po 8 godzin dziennie. Łącznie 32 godziny szkoleń na cykl. Rekrutacja dotyczy udziału w całym cyklu szkoleń. Spotkania dla grupy będą odbywać się raz w tygodniu lub zostaną dostosowane do możliwości grupy.

Obecnie prowadzony jest pierwszy cykl szkoleń dla mieszkańców gminy Iwaniska.

Kolejne szkolenie zostanie zorganizowane dla mieszkańców gminy Baćkowice w terminie: 11, 18, 22 i 28 października 2019 r. od godziny 13:00

Kolejne cykle zostaną uruchomione po zebraniu co 10 osobowej grupy w każdej gminie.

Formularze rekrutacyjne należy przesłać mailem na adres s.miechowicz@lgd-srws.pl lub dostarczyć do biur Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie, ul. Rynek 26. Więcej informacji pod nr telefonu 41 30 74 938.

 

Formularz rekrutacyjny do pobrania w załączonym pliku.

 

Projekt pn. „Kreator Przedsiębiorczości”  dofinansowany jest  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Załączniki

Formularz rekrutacyjny

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW