2019-10-28 08:09:31

Raport z konferencji Leader dziś i jutro

W dniach 30.09-02.10.2019 r. w Mąchocicach Kapitulnych k. Kielc Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zorganizowało konferencję „Leader dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016 – 2018 i perspektywy po roku 2021”, która została objęta honorowym patronatem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Andrzeja Bętkowskiego.

Przez dwa dni 240-stu. przedstawicieli podmiotów zaangażowanych we wdrażanie podejścia LEADER w Polsce wspólnie Ryszardem Zarudzkim – Podsekretarzem Stanu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyskutowało o jego sukcesach, niepowodzeniach i wyzwaniach na przyszłość.

Już pierwsze słowa podsumowania dwóch lat wdrażania LSR, dzięki któremu udało się stworzyć na obszarach wiejskich ok. 10 tys, miejsc pracy, sprawiły, że uczestnicy poczuli odrobinę optymizmu i w trakcie obrad było znacznie mniej narzekania, a więcej nadziei, że po 2021 r. większa część Polski zostanie objęta RLKS’em i pracowników lgd nie przytłoczy aż tak bardzo biurokracja.

Pierwszej części konferencji przedstawiciele samorządów wojewódzkich i lgd z podlaskiego i świętokrzyskiego przedstawili w krótkich słowach co sprawiło, ze w tych regionach odniesiony został sukces oraz w jaki sposób radzono sobie z przeszkodami.

Panie uczestniczące w ubiegłym roku z ramienia LGD w szkoleniach dla animatorów, które realizowało Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, podzieliły się swoją historią związaną z codzienną pracą w swoich społecznościach lokalnych.

Prezentacji przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, samorządów wojewódzkich i lgd były wstępem do prowadzonych popołudniu w siedmiu grupach warsztatowych dyskusji o tym jaką rolę powinna pełnić LGD po 2021, jak powinna wyglądać LSR.

W przedstawionym raporcie z konferencji zawarto najważniejsze wnioski wynikające z prowadzonej dyskusji, wyniki prac poszczególnych grup warsztatowych.

 

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz na www.ksow.pl.

Załączniki

Raport z konferencji

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW