2019-09-09 10:59:58

Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw - rekrutacja na szkolenie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej rozpoczyna rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw". Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości".

Grupą docelową są mieszkańcy obszarów wiejskich w szczególności gmin objętych działaniem LGD tj. Iwaniska, Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów i Brody, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet należących do Kół Gospodyń Wiejskich. Przeprowadzonych zostanie 7 cykli szkoleń dla mieszkańców wszystkich wyżej wymienionych gmin. Na każdy cykl zostanie zrekrutowana grupa minimum 10 osób. Szkolenia będą otwarte. O udziale w szkoleniu decydować będzie członkostwo w KGW i kolejność zgłoszeń.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w Lokalnym Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Łagowie, a w szczególnych przypadkach, w celu ułatwienia dojazdu, w miejscowościach, w których mają siedziby władze gmin tworzących lgd.

Dla każdej grupy w ramach cyklu szkoleń pn. „Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw”, przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:

Aspekty prawne prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw,

Koszty uruchomienia małej przetwórni,

Dostawcy i rynki zbytu,

Finansowanie uruchomienia małej przetwórni.

Szkolenia będą się odbywać  w systemie 4 spotkań po 8 godzin dziennie. Łącznie 32 godziny szkoleń na cykl. Rekrutacja dotyczy udziału w całym cyklu szkoleń. Spotkania dla grupy będą odbywać się raz w tygodniu.

Pierwszy cykl szkoleń zostanie przeprowadzony dla mieszkańców gminy Iwaniska. Rekrutacja na pierwszy cykl trwa do 18 września 2019 roku. Spotkania będą odbywać się w następujących terminach: 21, 28 września i 5, 12 października 2019 roku od godziny 9:00. Informacja o miejscu odbywania szkolenia zgodnym z preferencjami zrekrutowanych uczestników zostanie przekazana telefonicznie.

Formularze rekrutacyjne należy przesłać mailem na adres s.miechowicz@lgd-srws.pl lub dostarczyć do biur Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie, ul. Rynek 26. Więcej informacji pod nr telefonu 41 30 74 938.

 

Formularz rekrutacyjny do pobrania w pliku poniżej.

 

Projekt pn. „Kreator Przedsiębiorczości”  dofinansowany jest  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

 

 

Załączniki

Formularz rekrutacyjny

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW