2019-05-14 08:56:44

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły również w 2019 r. otrzymać pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. Na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 40 mln. zł.

Kwota o przyznanie pomocy, według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wynosi:

3000 złotych - jeżeli koło gospodyń wiejskich ma nie więcej niż 30 członków,

4000 złotych - jeżeli koło gospodyń wiejskich ma od 31 do 75 członków,

5000 złotych - jeżeli koło gospodyń wiejskich ma ponad 75 członków.

Więcej informacji na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW