2019-05-14 08:56:44

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły również w 2019 r. otrzymać pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. Na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 40 mln. zł.

Kwota o przyznanie pomocy, według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wynosi:

3000 złotych - jeżeli koło gospodyń wiejskich ma nie więcej niż 30 członków,

4000 złotych - jeżeli koło gospodyń wiejskich ma od 31 do 75 członków,

5000 złotych - jeżeli koło gospodyń wiejskich ma ponad 75 członków.

Więcej informacji na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW