2019-12-12 07:46:09

Piotr Sadłocha został Przewodniczącym Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Dyrektor biura - Piotr Sadłocha w dniu 5 grudnia br. został Przewodniczącym Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. GT LEADER została powołana w celu wymiany wiedzy i doświadczeń partnerów KSOW w zakresie podejścia LEADER. W skład GT LEADER wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, CDR w Brwinowie o. w Warszawie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów województw, regionalnych sieci lokalnych grup działania oraz innych organizacji działających na rzecz obszarów wiejskich.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW