2019-12-12 07:46:09

Piotr Sadłocha został Przewodniczącym Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Dyrektor biura - Piotr Sadłocha w dniu 5 grudnia br. został Przewodniczącym Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. GT LEADER została powołana w celu wymiany wiedzy i doświadczeń partnerów KSOW w zakresie podejścia LEADER. W skład GT LEADER wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, CDR w Brwinowie o. w Warszawie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów województw, regionalnych sieci lokalnych grup działania oraz innych organizacji działających na rzecz obszarów wiejskich.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW