2019-09-25 09:06:55

Nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłosiło nabór wniosków nr 1/2019 na wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Nowe miejsca pracy. Dotacje w wysokości do 200 000 zł mogą uzyskać firmy działające co najmniej rok z obszaru gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Iwaniska, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów. Nabór trwa od 4 do 18 października 2019 roku.

Pieniądze uzyskane w ramach dotacji można przeznaczyć na zakup: nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, licencji, robót budowlanych i innych usług niezbędnych do rozwoju firmy. Środki przeznaczone na nabór to kwota 1.422.354,63 złotych.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz wzory dokumentów udostępnione są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgd-srws.pl w zakładce Nabory informacja  Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

Link do ogłoszenia: http://lgd-srws.pl/20197/ogloszenie_o_naborze_1_20191.html

W chwili obecnej zakończyła się seria spotkań informacyjno-szkoleniowych odbywających się w każdej gminie należącej do obszaru działania LGD. Dodatkowe dwa spotkania zostały zaplanowane w październiku w trakcie trwania naboru wniosków. Zachęcamy do udziału w spotkaniach wnioskodawców szczególnie, że udział w nich jest dodatkowo premiowany trzema punktami podczas oceny złożonego wniosku.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

7 października 2019 r. godz. 16:00 Łagów – sala konferencyjna w biurze SRWŚ,

14 października 2019 r. godz. 9:00 Łagów – sala konferencyjna w biurze SRWŚ,

Informacje o naborze oraz bezpłatne konsultacje z doradcą można uzyskać pod numerem telefonu: 41 30 74 938, oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie, ul Rynek 26, w godz. od 7:30 do 15:30.

Załączniki

Materiał szkoleniowy

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW