2020-12-30 08:46:48

Konferencje LINC

Konferencje LINC organizowane są od 10 lat przez lokalne grupy działania, a zostały zainicjowane przez Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich z Austrii, Estonii, Finlandii i Niemiec. Ich głównym celem jest budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego. W tegorocznej edycji LINC organizowanej przez Estońskie lgd po raz trzeci uczestniczyli przedstawiciele świętokrzyskich lgd. W trakcie uroczystej kolacji przedstawiciele świętokrzyskich LGD postanowili aspirować do organizacji konferencji LINC2024 w województwie świętokrzyskim. Piotr Sadłocha reprezentujący zarząd Świętokrzyskiej Sieci LGD w dniach 11-12 grudnia 2019 r. uczestniczył w L.I.N.C meeting w Wiedniu, podczas którego przedstawił ofertę świętokrzyskich grup.

Spotkanie partnerów organizujących LINC rozpoczęte zostało przez Aino Viinapuu, reprezentującą estońskie LGD od podsumowania konferencji zorganizowanej we wrześniu w Pärnu. Kolejnym wystąpieniem była prezentacja przygotowana przez Radima Sršeň i Jakuba Dolníček, którzy przedstawili program LINC2020 przygotowywany przez czeskie LGD. Obie prezentacje zakończyła dyskusja o problemach, z którymi będą musieli sobie poradzić organizatorzy, a które w dużej mierze związane są komunikacją miejsca konferencji z lotnikami. W trakcie dyskusji o programie Piotr Sadłocha zaproponował zmianę kolejności poszczególnych punktów programu, tak aby pierwszego dnia organizowane były gry terenowe, które pozwalają ich uczestnikom bliżej się poznać. Propozycja niestety nie została przyjęta z obawy, że część osób uzna ten dzień za dzień, który można opuścić, co mogłoby zmniejszyć frekwencją i spowodować trudności z rozliczeniem.

Drugiego dnia pochodzący z Włoch Leonardo Braico zaprezentował miejsce – Policoro (południowe Włochy), w którym zostanie zorganizowany Linc2021. Po jego wystąpieniu przedstawione zostały kandydatury krajów starających się o organizację Linc2024. Poza Świętokrzyską Siecią o możliwość organizacji konferencji ubiegają się LGD z Węgier położone nad Balatonem. Ponieważ obie kandydatury zostały bardzo dobrze zaprezentowane, to niestety na grudniowym spotkaniu nie podjęto ostatecznej decyzji. Obie strony zostały poproszono o przedstawienie drogą mailową argumentów za ich kandydaturą.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW