2019-04-19 08:36:43

Konferencja sieciująca NetworX Inspiring Rural Europe

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich prezentowała swoje dokonania podczas konferencji sieciującej pt. „NetworX – Inspiring Rural Europe” w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w Brukseli.
Konferencja, którą otworzył Phil Hogan Komisarz UE ds. rolnictwa, miała na celu pokazanie wartości tworzenia sieci dla rozwoju obszarów wiejskich, zaprezentowanie efektów sieciowania w Europie w ostatnich dziesięciu latach i proaktywne spojrzenie na przyszłość. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 wiejskich interesariuszy z całej Europy, którzy dyskutowali na tematy: roli sieciowania w polityce obszarów wiejskich, budowania / transformacja sieci, promowania efektywnego angażowania interesariuszy w sieci, tworzenia sieci dla innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, sieciowania z LEADERem/CLLD oraz Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich w działaniu.
Podczas dwudniowej konferencji odbywały się sesje plenarne, warsztaty tematyczne oraz targi, gdzie Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich krajów członkowskich i krajów aspirujących do członkostwa w UE oraz organizacje międzynarodowe działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich prezentowały swoje dokonania. 40 wystawców w 7 strefach specjalnie stworzonych na potrzeby targów: nordycko-bałtyckiej, centralnej, atlantyckiej, krajów sąsiadujących z UE, rolniczej, terytorialnej i innowacji pokazało jak działa sieć w europejskich wsiach.

Na stoisku KSOW zamieszczono mapę lokalnych grup działania, gdzie zaznaczono różne europejskie fundusze inwestycji strategicznych z których finansowane są poszczególne grupy w Polsce.
W NetworX uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych grup działania, którzy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach poświęconych LEADERowi i nawiązali kontakty z organizacjami z całej Europy. W konferencji uczestniczył również Piotr Sadłocha - Dyrektor biura Stowarzyszenia, który w trakcie jej trwania prezentował doświadczenia naszego Stowarzyszenia.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW