2019-04-19 08:36:43

Konferencja sieciująca NetworX Inspiring Rural Europe

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich prezentowała swoje dokonania podczas konferencji sieciującej pt. „NetworX – Inspiring Rural Europe” w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w Brukseli.
Konferencja, którą otworzył Phil Hogan Komisarz UE ds. rolnictwa, miała na celu pokazanie wartości tworzenia sieci dla rozwoju obszarów wiejskich, zaprezentowanie efektów sieciowania w Europie w ostatnich dziesięciu latach i proaktywne spojrzenie na przyszłość. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 wiejskich interesariuszy z całej Europy, którzy dyskutowali na tematy: roli sieciowania w polityce obszarów wiejskich, budowania / transformacja sieci, promowania efektywnego angażowania interesariuszy w sieci, tworzenia sieci dla innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, sieciowania z LEADERem/CLLD oraz Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich w działaniu.
Podczas dwudniowej konferencji odbywały się sesje plenarne, warsztaty tematyczne oraz targi, gdzie Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich krajów członkowskich i krajów aspirujących do członkostwa w UE oraz organizacje międzynarodowe działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich prezentowały swoje dokonania. 40 wystawców w 7 strefach specjalnie stworzonych na potrzeby targów: nordycko-bałtyckiej, centralnej, atlantyckiej, krajów sąsiadujących z UE, rolniczej, terytorialnej i innowacji pokazało jak działa sieć w europejskich wsiach.

Na stoisku KSOW zamieszczono mapę lokalnych grup działania, gdzie zaznaczono różne europejskie fundusze inwestycji strategicznych z których finansowane są poszczególne grupy w Polsce.
W NetworX uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych grup działania, którzy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach poświęconych LEADERowi i nawiązali kontakty z organizacjami z całej Europy. W konferencji uczestniczył również Piotr Sadłocha - Dyrektor biura Stowarzyszenia, który w trakcie jej trwania prezentował doświadczenia naszego Stowarzyszenia.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW