2019-08-22 11:31:37

Konferencja Leader dziś i jutro - podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza na konferencję

„Leader dziś i jutro - Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021.”

 

Pod Patronatem Honorowym

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego

oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Andrzeja Bętkowskiego.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 30.09 – 02.10.2019 r. w Mąchocicach Kapitulnych k. Kielc.

Jej celem jest przedstawienie postępów we wdrażaniu podejścia Leader w latach 2014 – 2020, analiza roli lokalnych grup działania oraz dyskusja o roli LGD w nowym okresie programowania.

W Konferencji wezmą udział wszystkie strony zaangażowane we wdrażanie Leadera, tj. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KSOW, samorządów województw, lokalnych grup działania (LGD) oraz innych instytucji wspierających na poziomie krajowym i europejskim organizacje wiejskie.

 

Do udziału w Konferencji LGD może zgłosić jednego przedstawiciela. Zgłoszenia należy wysłać do dnia 14 września 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza https://forms.gle/E2hHCoeUxNNhpdtC9 .

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia pełne wyżywienie oraz noclegi w hotelach Ameliówka (Mąchocice Kapitulne k. Kielc) i Uroczysko (Cedzyna k. Kielc).

 

Organizator informuje, iż miejsca w hotelach będą przydzielone i nie będzie możliwości wyboru hotelu lub jego zmiany. Jednocześnie zapewniamy przejazdy autokarami pomiędzy miejscami, gdzie odbywać się będą wydarzenia (gra terenowa, konferencja, warsztaty, kolacje).

 

Potwierdzenie szczegółów dotyczących zakwaterowania zostanie przesłane na adres mailowy wskazany przez Państwa w karcie zgłoszeniowej nie później niż trzy dni przed wydarzeniem.

 

Dodatkowe informacje dotyczące Konferencji można uzyskać w biurze Organizatora:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 26-025 Łagów, ul. Rynek 26;

mail: biuro@lgd-srws.pl oraz telefonicznie 41 30 74 938.

 

PROGRAM KONFERENCJI

„Leader dziś i jutro - Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021.”

 

Patronat Honorowy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski

 

Dzień I - 30.09.2019

14.00 – Zakwaterowanie uczestników w hotelach.

15.30 – Transfer uczestników z hoteli na miejsce organizacji gry terenowej.

16.00 – Gra terenowa oparta na legendach i tradycjach świętokrzyskich.

18.00 – Transfer z miejsca organizacji gry terenowej do Hotelu Uroczysko.

19.40 – Transfer z Hotelu Uroczysko  do miejsca organizacji kolacji.

20.00 – Kolacja w Hotelu „Ameliówka”.

22.00 – Transfer z miejsca organizacji kolacji do Hotelu Uroczysko – odjazd pierwszego autobusu.

23.00 – Transfer z miejsca organizacji kolacji do Hotelu Uroczysko – odjazd drugiego autobusu.

 

Dzień II – 01.10.2019 r.

07.00 – Śniadanie w hotelu.

08.20 – Transfer z Hotelu Uroczysko do miejsca organizacji konferencji.

08.30 – Rejestracja uczestników.

09.00 – Powitanie zaproszonych gości.

09.45 – Pierwszy kamień milowy - Jak nam poszło? – podsumowania stopnia realizacji poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

10.45 – Jak funkcjonuje LGD, jak są realizowane LSR, jak to działa w praktyce? - Określenie optymalnego modelu funkcjonowania LGD w nowej perspektywie finansowej oraz ocena jakości i efektywności ich funkcjonowania – podsumowanie raportu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

11.00 – Dyskusja podsumowująca blok.

11.30 – Przerwa kawowa.

12.00 – Co słychać u animatorów? - prezentacje animatorów biorących udział w projekcie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich „Akademia umiejętności animatora LGD”.

13.30 – Obiad.

14.30 – Warsztaty - Jak odczarować LEADER/RLKS? Dyskusja w siedmiu grupach o roli LGD, realizacji LSR.

16.00 – Warsztaty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego prowadzone przez Koła Gospodyń Wiejskich.

17.30 – Transfer z miejsca organizacji konferencji do Hotelu Uroczysko.

18.30 – Transfer z hoteli do miejsca organizacji uroczystej kolacji.

20.00 – Uroczysta kolacja w Hotelu „Ameliówka” – „W dzień świętej Tekli ziemniaki będziem piekli”.

22.00 – Transfer z miejsca organizacji kolacji do Hotelu Uroczysko – odjazd pierwszego autobusu.

23.00 – Transfer z miejsca organizacji kolacji do Hotelu Uroczysko – odjazd drugiego autobusu .

 

Dzień III – 02.10.2019 r.

08.00 – Śniadanie w hotelu.

08.40 – Transfer z Hotelu Uroczysko do miejsca organizacji konferencji.

09.00 – Jak to robią inni? - Przykłady CLLD w krajach Unii Europejskiej.

09.40 – I co dalej z LEADER’em?

10.40 – Przerwa kawowa.

11.10 – Podsumowanie warsztatów Jak odczarować LEADERA/RLKS oraz debata „LEADER w przyszłym okresie programowania”.

 

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz na www.ksow.pl.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW