2019-03-26 10:00:04

Jednodniowe szkolenie specjalistyczne


Termin szkolenia: 2 kwietnia 2019 r.

Miejsce szkolenia: Hotel Imperial Residence, ul. Różana 21, Sandomierz

Rejestracja: http://prawonawsi.pl/aktualnosci/harmonogram-2019-jednodniowe-szkolenia-specjalistyczne-2/


Szkolenia obejmuje: przegląd aktualnego stanu prawnego (ustawy, rozporządzenia) z zakresu tematyki szkolenia, praktyczne źródła obowiązującej legislacji, katalog dobrych i złych praktyk (do wypracowania w dyskusji z grupą: tzw. case studies). Na podstawie pogłębionej wiedzy dot. tematu: wypracowanie propozycji możliwości wpływania przez obywateli na rozwiązania prawne (wnioski płynące z praktyki stosowania przyjętych rozwiązań; wykorzystanie posiadanych umiejętności ( w tym nabytych w trakcie szkolenia) w celu wypracowania alternatywnych rozwiązań lub usprawnienia/zmiany już istniejących.

Krótkie łańcuchy dostaw. Nowe tendencje w myśleniu o produkcji rolnej i powiązaniu między producentem a konsumentem. Tendencje globalne, regionalne i lokalne. Nowe modele produkcji i kształtowania rynku. Rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności (bez pośredników między rolnikiem i konsumentem) a kształtowanie postaw konsumenckich i możliwość zwiększenia dochodów indywidualnego producenta. Dobre praktyki w Unii Europejskiej i w Polsce. Sprzedaż bezpośrednia stanowi podstawę dla rozwoju systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ), które mają za zadanie wspierać i organizować zbiorowe działanie rolników i konsumentów aby w ten sposób łączyć producentów żywności z określonego regionu bezpośrednio z konsumentami, którzy poszukują świeżej i smacznej żywności bez chemii i wiadomego pochodzenia. Rozwój systemów KŁZ jest dzisiaj priorytetem w programach rozwoju wsi i rolnictwa w całej Unii Europejskiej oraz ważnym elementem rozwoju lokalnych rynków rolnych. 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW