2019-05-10 12:01:47

Bezpłatne szkolenie o tematyce: Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wraz Fundacją na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zapraszają wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich w szczególności rolników, nauczycieli, przedstawicieli lokalnych urzędów i stowarzyszeń

 na bezpłatne szkolenie

 31.05.2019r. w godzinach 10:00-15:00

 Łagów ul. Rynek 26 (Biuro Stowarzyszenia)

 Przekażemy najnowszą wiedzę na temat:

„Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE”

 

Tematy poruszane podczas szkoleń obejmą najnowszą wiedzę w odpowiedzi na zagadnienia:

1. Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce. Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji.
2. Energia ze źródeł odnawialnych. Nowa droga Rozwoju.
3. Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona
4. Płyn bytu. Woda w środowisku i otoczeniu człowieka
5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie. Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice.

Udział w szkoleniu i catering są bezpłatne dla uczestników. Każdy uczestnik otrzyma także bezpłatnie komplet 5-ciu publikacji i materiały edukacyjne na płycie CD, które wydawane są w ramach projektu.

Zgłoszenia są przyjmowane są do 24 maja 2019 roku. Maksymalna liczba uczestników wynosi 20 osób. Decydyje kolejność zgłoszeń. W przypadku zainteresowania większej ilości osób w innej gminie istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na miejscu. Warunkiem jest zrekrutowanie grupy 20 osób. Uczestnikom wydajemy Zaświadczenia.

Zgłoszenie uczestnika

proszę przesłać (możliwie pilnie) w mailu na adres:
koordynator@zmianyklimatu.org.pl


Miejsce szkolenia: Łagów 31 maja 2019 r.
Imię i Nazwisko: …
Firma/branża: …
Stanowisko: …
tel. kom: …
e-mail: …

Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej pod nr telefonu 41 30 74 938.

 

Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie państwa danych osobowych przez Fundację na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 21, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi RODO.

 

Szkolenia prowadzone są w ramach projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa o dofinansowanie nr POIS.02/04.00-00-066/16. 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW