2019-05-10 12:01:47

Bezpłatne szkolenie o tematyce: Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wraz Fundacją na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zapraszają wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich w szczególności rolników, nauczycieli, przedstawicieli lokalnych urzędów i stowarzyszeń

 na bezpłatne szkolenie

 31.05.2019r. w godzinach 10:00-15:00

 Łagów ul. Rynek 26 (Biuro Stowarzyszenia)

 Przekażemy najnowszą wiedzę na temat:

„Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE”

 

Tematy poruszane podczas szkoleń obejmą najnowszą wiedzę w odpowiedzi na zagadnienia:

1. Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce. Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji.
2. Energia ze źródeł odnawialnych. Nowa droga Rozwoju.
3. Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona
4. Płyn bytu. Woda w środowisku i otoczeniu człowieka
5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie. Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice.

Udział w szkoleniu i catering są bezpłatne dla uczestników. Każdy uczestnik otrzyma także bezpłatnie komplet 5-ciu publikacji i materiały edukacyjne na płycie CD, które wydawane są w ramach projektu.

Zgłoszenia są przyjmowane są do 24 maja 2019 roku. Maksymalna liczba uczestników wynosi 20 osób. Decydyje kolejność zgłoszeń. W przypadku zainteresowania większej ilości osób w innej gminie istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na miejscu. Warunkiem jest zrekrutowanie grupy 20 osób. Uczestnikom wydajemy Zaświadczenia.

Zgłoszenie uczestnika

proszę przesłać (możliwie pilnie) w mailu na adres:
koordynator@zmianyklimatu.org.pl


Miejsce szkolenia: Łagów 31 maja 2019 r.
Imię i Nazwisko: …
Firma/branża: …
Stanowisko: …
tel. kom: …
e-mail: …

Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej pod nr telefonu 41 30 74 938.

 

Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie państwa danych osobowych przez Fundację na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 21, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi RODO.

 

Szkolenia prowadzone są w ramach projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa o dofinansowanie nr POIS.02/04.00-00-066/16. 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW