2018-07-11 13:17:56

Uchwała Walnego Zebrania nr 8/2018

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stoarzyszenia w roku 2018 i 2019 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW