2018-07-11 13:02:05

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2018

w sparwie zmiany Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW