2018-04-03 10:18:21

Zakończenie postępowania 1/CnS/2018 bez wyboru żadnej oferty.

Informujemy, iż zgodnie z zapisem w pkt X.1 zapytania ofertowego 1/CnS/2018 postępowanie zostaje zakończone bez wyboru żadnej ze złożonych ofert z powodu braku wystarczających środków przewidzianych na realizację zadań w projekcie współpracy "Czas na Świętokrzyskie" w stosunku do deklarowanych wartości realizacji zamówienia wskazanych przez oferodawców.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW