2018-04-03 10:18:21

Zakończenie postępowania 1/CnS/2018 bez wyboru żadnej oferty.

Informujemy, iż zgodnie z zapisem w pkt X.1 zapytania ofertowego 1/CnS/2018 postępowanie zostaje zakończone bez wyboru żadnej ze złożonych ofert z powodu braku wystarczających środków przewidzianych na realizację zadań w projekcie współpracy "Czas na Świętokrzyskie" w stosunku do deklarowanych wartości realizacji zamówienia wskazanych przez oferodawców.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW