2018-04-11 11:47:24

Wynik postępowania 2/Cns/2018

W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczamy protokół z wyboru oferty w ramach postępowania 2/CnS/2018. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo Usługowa PAWEX Karbowniczek Paweł.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW