2018-04-11 09:50:50

Protokół z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania 2/Cns/2018

W załączonym poniżej pliku zamieszczamy protokół z otwarcia ofert w ramach postępowania 2/Cns/2018

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW