2018-03-29 11:57:44

Protokół z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania 1/CnS/2018

W załączonym poliżej pliku zamieszvczono protokół z otwarcia ofert w ramach postępowani 1/CnS/2018

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW