2018-04-03 13:05:01

Postępowanie nr 2/CnS/2018

 

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu zaprasza do złożenia oferty na "Realizację usługi transportowej do przewozu turystów oraz usługi reklamy na pojeździee w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu współpracy "Czas na Świętokrzyskie".
 
Poniżej zamieszczono wszelkie niezbędne dokumenty do przygotowania oferty.

Zmiana warunków zapytania ofertowego:

Zmianie ulega zapis w pkt. 3.2 w zakresie terminu eksponowania reklamy przyjmująć nowe brzmienie:
"3.2 Usługa o której mowa w pkt 2.2 lit. b) będzie realizowana w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 marca 2019 r"

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW