2018-04-03 13:05:01

Postępowanie nr 2/CnS/2018

 

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu zaprasza do złożenia oferty na "Realizację usługi transportowej do przewozu turystów oraz usługi reklamy na pojeździee w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu współpracy "Czas na Świętokrzyskie".
 
Poniżej zamieszczono wszelkie niezbędne dokumenty do przygotowania oferty.

Zmiana warunków zapytania ofertowego:

Zmianie ulega zapis w pkt. 3.2 w zakresie terminu eksponowania reklamy przyjmująć nowe brzmienie:
"3.2 Usługa o której mowa w pkt 2.2 lit. b) będzie realizowana w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 marca 2019 r"

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW