2018-02-22 12:01:44

Warsztat refleksyjny

 

W dniach 9 - 10.02.2018 r. w trakcie wyjazdu studyjnego odbył się warsztat refleksyjny.
Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podręcznika Monitoringu na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej. Celem takiego warsztatu jest analiza osiągniętych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźnikow, a przez to całej Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań LGD. Najważniejszą częścią tego procesu są ćwiczenia analityczno-refleksyjne, których celem jest bieżąca ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W trakcie warsztau członkowie Zarządu, Rady Programowej, pracownicy biura oraz zaproszeni goście pochylili się nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas dwudniowego warsztatu omówiono bieżący stopień realizacji LSR, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR. Było to pierwsze tego typu spotkanie, w którym łącznie wzięło udział 26 osób.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za owocne spotkanie i pozyskane wnioski!

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW