2018-07-19 08:24:08

Rusza Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - III edycja

 

Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja” to kontynuacja działań Stowarzyszenia Integracja i Rozwój prowadzonych w latach 2014-2017 polegających na regrantingu środków finansowych wspierających realizację oddolnych inicjatyw na terenie województwa świętokrzyskiego.
W ramach III edycji projektu, realizowane będzie zadanie publiczne ukierunkowane na wspieranie liderów lokalnych, rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zadania te będą realizowane poprzez działania doradczo-animacyjne i przyznawanie mikrograntów – dotacji do 5000,00 zł na realizację małych, lokalnych inicjatyw lub finansowanie lokalnych przedsięwzięć grup niefromalnych kwotami do 5000,00 zł na inicjatywę.

Dzięki wsparciu doradczemu zainteresowani uzyskają również informacje w zakresie realizacji i rozliczenia mikrograntów.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w okresie V 2018 – XII 2019.
W ramach projektu przewiduje się trzy nabory wniosków:
I nabór – w okresie 20-24.08.2018 r.
II nabór – luty 2019 r.
III nabór – II kwartał 2019 r. (Nabór ten będzie organizowany wyłącznie w tych gminach lub powiatach, w których JST wyrazi gotowość partycypacji finansowej w kosztach projektu poprzez przekazanie środków samorządowych na finansowanie w 50% kosztów inicjatyw. Pozostałe 50% środków będzie zapewnione w ramach projektu).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.fio.sir.com.pl


Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW