2018-09-27 08:39:59

Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich

 

115 przedstawicieli lgd z 11 krajów Unii Europejskiej – Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumuni, Węgier, Słowacji, Słowenii - dyskutowało w dniach 20-21 września br. w Targach Kielce o doświadczeniach związanych wdrażaniem projektów służących rozwojowi obszarów wiejskich. Konferencja została zorganizowana przez Dyrektora biura Stowarzyszenia – Piotr Sadłochę.
Peter Toth z ENRD Contact Point w Brukseli wprowadzając w dyskusję zaprezentował rolę Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich, jak również formy wsparcia lgd w poszukiwaniu partnerów.
Występująca kolejno Magdalena Mach z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowała zagranicznym grupom zasady wdrażania projektów współpracy obowiązujące w Polsce. Wywołani przez prowadzącego konferencję Ryszarda Kamińskiego – Prezesa Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – reprezentanci lgd z Finlandii, Portugali i Rumuni przedstawili na jakim etapie wdrażania są projekty współpracy w ich krajach.
Po wprowadzeniu gości konferencji doświadczenia w realizowaniu projektów partnerskich, podnoszących jakość życia, promujących wieś jako miejsce gdzie warto mieszkać, wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój społeczno-gospodarczy bazujący na lokalnych zasobach zaprezentowali Danuta Kucińska, Barbara Kawa, Katarzyna Jórga i Ireneusz Kamiński.
Przygotowane prezentacje były wprowadzeniem do dyskusji, w której poza prelegentami z polskich lgd wzięli udział Peter Toth, Magdalena Mach i Agata Markuszewska z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie.
W jej trakcie wskazano projekty dotyczące Smart Village, jako potencjalny zakres projektu współpracy. W ostatniej części pierwszego dnia zorganizowano warsztaty w czterech grupach, podczas których uczestnicy mogli dyskutować o zakresie wspólnych projektów współpracy. Szczególnie uczestników zainteresowała propozycja międzynarodowego projektu współpracy przygotowanego przez grupę z Hiszpanii, którego tematem przewodnim będzie dziedzictwo kulinarne.
Drugiego dnia w trakcie wizyty studyjnej do Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi, Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, Zespołu Pałacowego w Kurozwękach doświadczenia w realizowaniu projektów służących rozwojowi obszarów wiejskich zaprezentowali przedstawiciele świętokrzyskich lgd – Anna Łubek, Witold Kowal i Piotr Sadłocha.
Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW