2018-12-03 08:57:22

Premie na zakładanie działalności gospodarczej

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w terminie od 7 do 25 stycznia 2019 r. przeprowadzi nabór wniosków dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą.
Premie w wysokości 50 000 zł mogą uzyskać mieszkańcy gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Iwaniska, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów.

Pieniądze uzyskane w ramach premii można przeznaczyć na zakup nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, licencji, robót budowlanych i innych usług niezbędnych do uruchomienia firmy.

Środki przeznaczone na powyższy nabór to kwota 450 tysięcy złotych, co pozwoli na udzielenie 9 dotacji.

Wybór wniosków nastąpi w oparciu o lokalne kryteria wyboru.
Informacje nt. kryteriów, regulaminu oraz wzory dokumentów zostaną udostępnione już 10 grudnia br. wraz z ogłoszeniem o naborze na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgd-srws.pl w zakładce Nabory.

Więcej informacji na temat uzyskania premii, zasad wypełniania wnioski i biznesplanu przedstawiane będą na spotkaniach szkoleniowo- informacyjnych. Spotkania takie zostały zaplanowane w każdej gminie należącej do obszaru lgd. Zachęcamy do udziału w potkaniach szczególnie, że udział w nich jest dodatkowo premiowany punktami podczas oceny złożonego wniosku.

Wszystkie spotkania będą rozpoczynać się o godzinie 9:00 w następujących terminach:

12 grudnia 2018 r. Baćkowice - Świetlica w budynku wielofunkcyjnym obok Urzędu Gminy,
13 grudnia 2018 r. Iwaniska – sala na I piętrze biblioteki obok Urzędu Gminy,
14 grudnia 2018 r. Waśniów – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,
17 grudnia 2018 r. Brody – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,
18 grudnia 2018 r. Łagów – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,
19 grudnia 2018 r. Pawłów – sala konferencyjna w Świetlicy OSP,
20 grudnia 2018 r. Nowa Słupia – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy.

Informacje o naborze można również uzyskać pod numerem telefonu: 41 30 74 938, na stronie internetowej: www.lgd-srws.pl oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie, ul Rynek 26, w godz. od 7:30 do 15:30.

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane w zakładce Nabory - 2018. Regulamin naboru, formularz wniosku i inne dokumenty do pobrania dostępne są na: http://lgd-srws.pl/20182/ogloszenie_o_naborze_3_2018.html


Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW