2018-12-03 08:57:22

Premie na zakładanie działalności gospodarczej

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w terminie od 7 do 25 stycznia 2019 r. przeprowadzi nabór wniosków dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą.
Premie w wysokości 50 000 zł mogą uzyskać mieszkańcy gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Iwaniska, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów.

Pieniądze uzyskane w ramach premii można przeznaczyć na zakup nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, licencji, robót budowlanych i innych usług niezbędnych do uruchomienia firmy.

Środki przeznaczone na powyższy nabór to kwota 450 tysięcy złotych, co pozwoli na udzielenie 9 dotacji.

Wybór wniosków nastąpi w oparciu o lokalne kryteria wyboru.
Informacje nt. kryteriów, regulaminu oraz wzory dokumentów zostaną udostępnione już 10 grudnia br. wraz z ogłoszeniem o naborze na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgd-srws.pl w zakładce Nabory.

Więcej informacji na temat uzyskania premii, zasad wypełniania wnioski i biznesplanu przedstawiane będą na spotkaniach szkoleniowo- informacyjnych. Spotkania takie zostały zaplanowane w każdej gminie należącej do obszaru lgd. Zachęcamy do udziału w potkaniach szczególnie, że udział w nich jest dodatkowo premiowany punktami podczas oceny złożonego wniosku.

Wszystkie spotkania będą rozpoczynać się o godzinie 9:00 w następujących terminach:

12 grudnia 2018 r. Baćkowice - Świetlica w budynku wielofunkcyjnym obok Urzędu Gminy,
13 grudnia 2018 r. Iwaniska – sala na I piętrze biblioteki obok Urzędu Gminy,
14 grudnia 2018 r. Waśniów – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,
17 grudnia 2018 r. Brody – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,
18 grudnia 2018 r. Łagów – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,
19 grudnia 2018 r. Pawłów – sala konferencyjna w Świetlicy OSP,
20 grudnia 2018 r. Nowa Słupia – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy.

Informacje o naborze można również uzyskać pod numerem telefonu: 41 30 74 938, na stronie internetowej: www.lgd-srws.pl oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie, ul Rynek 26, w godz. od 7:30 do 15:30.

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane w zakładce Nabory - 2018. Regulamin naboru, formularz wniosku i inne dokumenty do pobrania dostępne są na: http://lgd-srws.pl/20182/ogloszenie_o_naborze_3_2018.html


Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW