2018-05-30 11:12:52

Piotr Sadłocha Wiceprezesem FAOW

 

24 maja 2018 r. Piotr Sadłocha uczestniczył w Walnym Zebraniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Warszawie, na którym to został wybrany na Wiceprezesa Zarządu FAOW.
Panu Piotrowi serdecznie gratulujemy.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW