2018-11-27 11:38:13

Nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu - Sport Wszystkich Dzieci

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Nabór wniosków dotyczy następujących zadań:
✔️1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – kwota do rozdysponowania - 23 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia ⏰14 grudnia 2018 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 4 stycznia 2019 r.
✔️2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – kwota do rozdysponowania  - 15 500 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia ⏰11 stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 8 marca 2019 r.
✔️3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – kwota do rozdysponowania - 16 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia ⏰18 stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 22 lutego 2019 r.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2433,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html?fbclid=IwAR3aKNIGQdlsK536HICUv0KSE4IeSuyX315PWT9YiTHWS8mwMn7uIAHlrpU

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW