2018-11-27 11:38:13

Nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu - Sport Wszystkich Dzieci

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Nabór wniosków dotyczy następujących zadań:
✔️1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – kwota do rozdysponowania - 23 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia ⏰14 grudnia 2018 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 4 stycznia 2019 r.
✔️2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – kwota do rozdysponowania  - 15 500 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia ⏰11 stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 8 marca 2019 r.
✔️3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – kwota do rozdysponowania - 16 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia ⏰18 stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 22 lutego 2019 r.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2433,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html?fbclid=IwAR3aKNIGQdlsK536HICUv0KSE4IeSuyX315PWT9YiTHWS8mwMn7uIAHlrpU

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW