2018-06-15 12:13:31

Konferencja z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia LGD

 

W miniony weekend tj. 08.06.2018 r. w Świętokrzyskim Dworze w Gminie Nowa Słupia obchodziliśmy 10-lecie istnienia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Konferencję rozpoczął Prezes Zarządu Zdzisław Zwoliński, który po przywitaniu przybyłych gości wręczył w ramach programu "Mistrz Matematyki 2018" wraz z Włodarzmi Gmin z terenu naszej lokalnej grupy działania certyfikaty jak również stypendia młodzieży uzdolnionej matematycznie. Stypendia zostały sfinansowane w części z 1% Stowarzyszenia jak również ze środków przekazanych od Gmin z obszaru lgd.
Następnie Dyrektor biura Piotr Sadłocha zrelacjonował przybyłym gościom 10 lat działalności Stowarzyszenia. Przeglądając fotografie z minionych lat, miło było widzieć nie tylko upływ czasu, ale przede wszystkim prężne działanie LGD. Te dokonania zarówno na obszarze naszego działania poprzez widoczne inwestycje, udział w licznych targach i wydarzeniach promocyjnych były możliwe dzięki zaangażowaniu członków LGD, Zarządu oraz dzięki wsparciu z Unii Europejskiej początkowo w ramach Programu LEADER, później w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Następine w dalszej kolejności konferencji Pan Zdzisław Zwoliński i Piotr Sadłocha podziękowali Zarządowi za dotychczasową współpracę. Były również podziękowania i gratulacje od przybyłych gości. 

Serdecznie dziękujemy za obecność oraz złożone gratulacje wszystkim przybyłym gościom jak również Gminom i instytucjom z obszaru LGD za dotychczasową współpracę.

10-lecie LGD to nie tylko świetna okazja na podsumowenie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia ale również spojrzenie w przyszłość i przedstawienie nowych perspektyw oraz wyzwań jakie nas jeszcze czekają.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW