2018-03-26 12:58:19

Forum LGD, Supraśl

W dniach 22-23 marca br. w Supraślu (woj. podlaskie) w ramach corocznego Forum Podlaskich LGD odbyła się ogólnopolska debata nt. przyszłości rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dyskusja o przyszłości Leadera w nowej perspektywie UE odbyła się z udziałem Ministra Ryszarda Zarudzkiego, Jonny Gierulskiej Dyr Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa oraz przedstawicieli Komisji Generalnych KE Karoliny Jasińskiej-Muehleck DG AGRI, Peter Tacaks DG REGIO I Andrea Leruste DG EMPL.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW