2018-07-19 09:15:48

Uchwała Rady Programowej nr 18/2018

zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Rady Programowej nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 - 2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW