2018-03-23 13:28:15

Uchwała Rady Programowej nr 12/2018

z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2018, 2/2018.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW