2018-03-23 13:28:15

Uchwała Rady Programowej nr 12/2018

z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2018, 2/2018.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW