2018-03-23 13:24:25

Uchwała Rady Programowej nr 11/2018

z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru intersów członków Rady dotyczącego naboru 2/2018.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW