2018-03-23 13:24:25

Uchwała Rady Programowej nr 11/2018

z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru intersów członków Rady dotyczącego naboru 2/2018.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW